Bilder fra Søndre Aker

Søndre Aker historielags bildesamling

Vår digitale bildesamling har blitt til gjennom et samarbeid mellom historielaget og Deichmanske bibliotek.

Arbeidet med bildesamlingen startet i 2002 og hensikten var å tilgjengeliggjøre historielagets fotomateriale i en søkbar database tilgjengelig for alle.

Samlingen består så langt av eldre fotografier, primært fra historielagets dekningsområde, d.v.s. i det alt vesentlige fra den nye bydelen Nordstrand (fra 1. januar 2004). Bildene omfatter varierte motiver, og er hovedsakelig i svart/hvitt. Vi finner oversiktsbilder, bilder av gårder, husmannsplasser og annen bebyggelse, kommunikasjoner og mennesker.

Historielaget er interessert i å utvide samlingen, og ønsker å kopiere og/eller digitalisere og publisere  lokalhistoriske bilder så ta gjerne kontakt med oss dersom du har bilder som kan være av interesse for andre.

Bildene i samlingen kan ikke kopieres og brukes uten etter avtale med historielaget og/eller andre eiere. Det er angitt på hvert enkelt bilde som er lagt ut, hvem som etter vårt skjønn, forvalter rettighetene.

Historielaget vil takke alle som opp gjennom årene har gitt oss bilder og således bidratt til denne samlingen.

Kontakt

Søndre Aker Historielag v/Lasse Bergholmen
E-post: lassevs@gmail.com 
Telefon: 48497605

Bla i alle (769) bildene til Søndre Aker historielags bildesamling

Bilder fra samlingen

Sidsel, Berit og Kari på Nordstrand Bad søndag 15. juni 1930
Prinsdal skole
Redskap til bruk ved torvdrift på Skullerudmosen
Brannen i tranraffineriet på Husbergøya, juni 1948.
Ljabru gård sett mot nordøst
Terrassen foran  Ekebergrestauranten
Kirkens Hus på den store "Landbrukets Jubileumsutstilling" i 1959 på Ekeberg (postkort).
Familien Hydle på Tungebråten